Chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Giới thiệu:

 • Khoa: Lao động và Công đoàn
 • Bằng cấp đạt được: Cử nhân Quản trị quan hệ lao động
 • Giới thiệu về chương trình đào tạo: Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản trị quan hệ lao động như luật lao động, nguyên lý quan hệ lao động, thương lượng tập thể, hợp đồng lao đồng và thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, quản trị nhân sự, hành vi tổ chức, chiến lược quan hệ lao động,...Bên cạnh đó, chương trình còn đào tạo những kỹ năng mềm giúp ích cho công việc sau này của sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên đủ năng lực và điều kiện làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến quản trị quan hệ lao động như công đoàn, hòa giải tranh chấp lao động, nghiên cứu quan hệ lao động, đào tạo và phát triển, lương bổng và phúc lợi.

2. Kết quả đạt được sau đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị quan hệ lao động có thể:

 • Vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn
 • Lập, thực hiện và kiểm tra kế hoạch của các hoạt động công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ và thực hiện việc tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân viên, lương bổng và phúc lợi.
 • Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
 • Giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
 • Hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động và tổ chức đình công tại nơi làm việc.
 • Tuyên truyền luật lao động và kiến thức về quan hệ lao động cho người lao động.
 • Đề xuất giải pháp với người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.

3. Đề cương môn học:

3.1. Môn học chung:

 • Pháp luật đại cương
 • Tâm lý học đại cương
 • Cơ sở tin học 1
 • Cơ sở tin học 2
 • Toán cao cấp C1
 • Toán cao cấp C2
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

3.2. Môn học đại cương:

 • Kinh tế vi mô
 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Tài chính tiền tệ
 • Nguyên lý Marketing
 • Nguyên lý quản trị
 • Thống kê xã hội
 • Kỹ năng nói trước công chúng
 • Nguyên lý quan hệ cộng đồng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Hành vi nhóm & hoạt động đội nhóm
 • Luật lao động

 3.3. Môn học chuyên ngành:

 • Vận động cộng đồng
 • Văn hóa đa quốc gia
 • Quản trị văn phòng
 • Nguyên lý quan hệ lao động
 • Tổng quan lao động - Công đoàn
 • Hợp đồng lao động & thỏa ước lao động tập thể
 • Công đoàn với công tác bảo hộ lao động
 • Quan hệ lao động và công nghiệp
 • Luật lao động
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Hành vi tổ chức
 • Kỹ năng thương lượng giữa Công đoàn & Chủ doanh nghiệp
 • Chiến lược quan hệ lao động
 • Tư duy và nghệ thuật lãnh đạo
 • Kiến tập
 • Kỹ năng lập hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn

 3.4. Môn học tự chọn:

 • Kinh tế lao động
 • Tâm lý học nhân cách
 • Bảo hiểm xã hội
 • Quản trị các xung đột lợi ích
 • Quản trị marketing
 • Giải quyết tranh chấp lao động
 • Thù lao lao động và phúc lợi xã hội
 • Khóa luận tốt nghiệp

 3.5. Điều kiện tốt nghiệp:

Anh văn: TOEIC 500