Phạm Trần Hoàng

MSSV: A1100090

Khóa: 15

Điểm HT: 8.15

Điểm RL: 100

 

Thành tích+ hoạt động tham gia:
- Học tập khá, rèn luyện khá năm 2011-2012
- Học tập khá, rèn luyện tốt năm 2012-2013
- Thành viên đội bóng chuyền của khoa
- Tiếp sức mùa thi 2013
- Hiến máu nhân đạo
- Đi bộ đồng hành
- Ý tưởng sáng tạo trẻ
- Team Building

 

Quan điểm, kinh nghiệm học tập:
- Tập trung nghe giảng + note ý giảng viên giảng vào tập
- Ngoài Slide bài giảng nên đọc thêm sách giáo trình để mở rộng ý
- Xây dựng kế hoạch ôn tập từng môn cụ thể
- Không được đợi sát ngày thi mới bắt đầu học
- Đi học đều đặn để dễ hiểu bài + làm bài kiểm tra 10% đầy đủ