Nguyễn Thị Diễm Thi

MSSV: A1100130/Khóa: 15

Điểm HT: 8.04/Điểm RL: 100

Thành tích+ hoạt động tham gia:
-    Tham gia trung thu: Nụ cười đêm trăng
-    Tham gia cuộc thi sinh viên nói không với vi phạm
-    Tham gia Teambuilding
-    Cổ vũ đội nhảy Platmos tại NVHTN - Quận 1
-    Cổ vũ văn nghệ
-    Tham gia đi bộ đồng hành cổ vũ Sea Game 27
-    Tham gia đi bộ đồng hành cổ vũ Kết nối yêu thương
-    Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường

Quan điểm, kinh nghiệm học tập: học nhóm và chia sẽ kinh nghiệm với nhau, cùng nhau giải quyết những bài tập, vấn đề liên quan đến nội dung học.