Ngành Quan hệ lao động là gì?

Ngành Quan hệ Lao động là một ngành học mới đối với học sinh vì đây là ngành mới được thành lập và đưa vào tuyển sinh năm 2009 là khóa đầu tiên cũng như là duy nhất trong nước tại thời điểm đó. Các bạn vẫn chưa biết được ngành học này cần phải làm gì và làm như thế nào. Tôi là sinh viên năm 2 của ngành học này, qua quá trình học tập thì tôi nhận thấy ngành học này có ý nghĩa và là một công việc cần có tâm huyết, sự yêu mến người lao động, biết quan tâm và giúp đỡ người lao động. Một người có thể vì lợi ích của mọi người mà quyết tâm bảo vệ, khéo léo trong cách ứng xử thì sẽ thành công.

 

Để hiểu rõ ngành Quan hệ lao động hơn cần phải tìm hiểu kĩ các luật lao động, luật Công đoàn. Công đoàn là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nên trong quá trình học cần trang bị thêm một số kỹ năng mềm đẻ hỗ trợ cho quá trình làm việc. Kỹ năng mềm sẽ giúp cho cán bộ Công đoàn có thêm kinh nghiệm và cách thức giải quyết vấn đề một các hiệu quả nhất, làm cho mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động giảm xuống mức thấp nhất.

 

Cán bộ Công đoàn giống như người giữ thế cân bằng cho hai bên phải phán xét một cách công bằng không thiên vị bên nào, luôn đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu nhưng đúng theo luật định chứ không phải lúc nào cũng đứng về phía người lao động. Người lao động có những khúc mắc cần phải hợp pháp và chính đáng thì Công đoàn mới có thể bảo vệ được chứ nếu người lao động có những yêu cầu không chính đáng với người sử dụng lao động thì Công đoàn cũng cần đứng ra giải thích cho người lao động để người lao động hiểu rõ. Để có thể giải quyết một cách hợp tình hợp lí tất cả các tình huống xảy ra thì sinh viên ngành Quan hệ lao động khóa đầu tiên cũng chỉ là sinh viên năm 2 nên chương trình giảng dạy vẫn chưa được phổ biến trong sinh viên. Các môn học 2 năm đầu tiên thì giống với các ngành học khác nên vẫn chưa có sự phân biệt.

 

Đến năm 3 là vào chuyên ngành thì sinh viên sẽ được học chuyên ngành nhiều hơn và có thể nắm rõ đồng thời hình dung được công việc trong tương lai. Sinh viên ngành Quan hệ lao động cần cố gắng học tập và phát huy vai trò giữ cán cân bảo vệ người lao động đồng thời dung hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động xứng đáng với tên gọi ngành học mà sinh viên đang theo đuổi.

Hoàng Oanh