Ngành Quan hệ lao động là gì?

Ngành Quan hệ Lao động là một ngành học mới đối với học sinh vì đây là ngành mới được thành lập và đưa vào tuyển sinh năm 2009 là khóa đầu tiên cũng như là duy nhất trong nước tại thời điểm đó. Các bạn vẫn chưa biết được ngành học này cần phải làm gì và làm như thế nào. Tôi là sinh viên năm 2 của ngành học này, qua quá trình học tập thì tôi nhận thấy ngành học này có ý nghĩa và là một công việc cần có tâm huyết, sự yêu mến người lao động, biết quan tâm và giúp đỡ người lao động. Một người có thể vì lợi ích của mọi người mà quyết tâm bảo vệ, khéo léo trong cách ứng xử thì sẽ thành công.

Xem tiếp...
 

Ngành Quan hệ lao động và Xu hướng phát triển

Hiện nay, xã hội bước vào giai đoạn phát triển, sự thuê mướn lao động đang ngày càng phổ biến. Điều đó đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho những người cần có việc làm, bên cạnh đó cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho những người sử dụng lao động. Nhưng mặt trái của nó lại là những mâu thuẫn, tranh chấp bắt đầu nảy sinh trong quá trình lao động. Các nhà quản lý luôn mong giữ lại phần lợi nhuận cho bản thân mà không quan tâm nhiều đến việc chăm lo đời sống cũng như điều kiện cuộc sống của người lao động.

Xem tiếp...