Thành tích đạt được trong những năm qua

I- HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

NĂM

NỘI DUNG

THÀNH TÍCH

CẤP KHEN

2010

Thi đua năm học 2009-2010

LĐTT

Trường

2011

Thi đua năm học 2010-2011

LĐTT

Trường

2012

Thi đua năm học 2011-2012

LĐTT

Trường

2013

Thi đua năm học 2012-2013

LĐTT

Trường

2014

Thi đua năm học 2013-2014

LĐTT

Trường

2015

Thi đua năm học 2014-2015

LĐTT

Trường

 

II- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM

NỘI DUNG

THÀNH TÍCH

CẤP KHEN

2012

Nghiên cứu khoa học sinh viên 2011-2012

Giải 3

Trường

2013

Nghiên cứu khoa học sinh viên 2012-2013

Khuyến khích

Trường

2015

Nghiên cứu khoa học sinh viên 2014-2015

Giải 3

Trường

 

III- HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO

NĂM

NỘI DUNG

THÀNH TÍCH

CẤP KHEN

2009

Nội dung và hình thức báo tường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Giải 3

Đoàn trường

2009

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV lần XI

Giải 2 - Múa

Trường

2010

Hội diễn thể dục Trường ĐH Tôn Đức Thắng lần I

Giải 1

Trường

2010

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2010-2011

Giải 3 - Tứ ca

Trường

2010

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2010-2011

Giải 1 - Múa

Trường

2010

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2010-2011

Giải  3 - Toàn đoàn

Trường

2012

Hội diễn chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường 24/9/2012

Giải 1 - Toàn đoàn

Trường

2013

Hội thao sinh viên năm 2013

Giải 2 - đồng đội hỗn hợp cầu lông

Trường

2013

Hội thao sinh viên năm 2013

Giải 2 - Bóng chuyền nữ

Trường

2013

Hội thao sinh viên năm 2013

Giải 3 - Điền kinh 800m

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải 1 - Song ca

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải Nhất - Tốp ca

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải 2 -  Đơn ca

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải 2 - Múa

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải 2 - Hát múa

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải 1 - Toàn đoàn

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2013-2014

Giải CĐV xuất sắc

Trường

2014

Giải thể thao sinh viên TDT GAME 2014

HCV - Võ tự do 64kg

Trường

2014

Giải thể thao sinh viên TDT GAME 2014

HCB - Võ tự do 51kg

Trường

2014

Giải thể thao sinh viên TDT GAME 2014

HCB - Aerobic

Trường

2014

Giải thể thao sinh viên TDT GAME 2014

HCĐ - Quyền sáng tạo

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2014-2015

Giải 2 - Song ca

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2014-2015

Giải 3 - Múa

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2014-2015

Giải 3 - Top ca

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2014-2015

Giải 2 - Hát múa

Trường

2014

Hội diễn văn nghệ truyền thống HSSV năm học 2014-2015

Giải 2 - Toàn đoàn

Trường

2014

Hội thi Olympic Mác-Lênin

Giải 2

Khoa KHXH&NV

2015

Giải thể thao sinh viên TDT GAME 2015

HCV - võ tự do 64kg

Trường

2015

Giải thể thao sinh viên TDT GAME 2015

HCB - võ Teakwondo 64kg

Trường

(Thông tin được cập nhật đến 12/10/2015)