Giao lưu giữa sinh viên với cựu sinh viên khóa 13,14

Sáng ngày 14/08/2014, trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học, Khoa đã tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên với cựu sinh viên khóa 13,14.

Xem tiếp...
 

Cựu sinh viên tiêu biểu

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Anh
Sinh ngày: 15/02/1991  
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động Quận 10
Chức vụ: Nhân viên Ban nữ công.

 

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ An
Sinh ngày: 08/01/1991       
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác:
Chức vụ:


 

3. Họ và tên: Lâm Thị Thủy Chiều
Sinh ngày: 26/8/1991       
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Công ty CP Đinh Việt.
Chức vụ: Nhân viên.


4. Họ và tên: Lê Ngọc Diễm
Sinh ngày: 02/11/1991                        
Khóa học: 13                 
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Liên đoàn lao động huyện Nhà Bè.
Chức vụ: Nhân viên Ban nữ công.

 

5.Họ và tên: Trương Thị Thu Hiền
Sinh ngày: 28/07/1991
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Thư ký khoa.

 

6. Họ và tên: La Tố Nga
Sinh ngày: 08/11/1991       
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Sands Cotai Central (Ma Cau)
Chức vụ: Nhân viên.

 

7.Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân
Sinh ngày: 20/02/1991                         
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Công ty Biti’s
Chức vụ: Nhân viên nhân sự.

 

8. Họ và tên: Phạm Thị Thật
Sinh ngày: 12/12/1990       
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Tiếp tục học chuyên ngành 2 Tài chính ngân hàng ĐH Tôn Đức Thắng.
Chức vụ:

 

9. Họ và tên: Huỳnh Ngọc Trâm
Sinh ngày: 02/11/1991       
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Công ty CP địa ốc Thăng Long (Thăng Long Real)
Chức vụ: Nhân viên.

 

 

 10.Họ và tên: Vương Thị Thùy Dung

Sinh ngày: 06/07/1992                         
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần điện tử tin học SILICOM
Chức vụ: Nhân viên hành chánh nhân sự.

 

11. Họ và tên: Nguyễn Kim Duyên
Sinh ngày: 04/11/1992                       
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: 
Chức vụ:

 

12. Họ và tên: Nguyễn Thị Hậu
Sinh ngày: 02/06/1992
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác:  Brainworks ASIA
Chức vụ: Nhân viên marketing.

 

13. Họ và tên: Phạm Bá Nhâm
Sinh ngày: 23/07/1992                       
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: 
Chức vụ:

 

14. Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết
Sinh ngày: 22/6/1991                      
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: 
Chức vụ:

 

15. Họ và tên: Lê Phương Thùy
Sinh ngày: 02/7/1992                      
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác:
Chức vụ:

 

 

 

Danh sách cựu sinh viên khóa 13

 

STT

Họ tên cựu sinh viên K13

Email

1

Nguyễn Thị Mỹ An

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Xuân Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lâm Thị Thủy Chiều

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trương Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

La Tố Nga

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trần Thị Kim Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Huỳnh Ngọc Trâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phạm Thị Thật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Hồ Khánh Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.